Eglwys Y Bedyddwyr Tabernacl, Bodedern, LL65 3TG

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto