Eglwys Y Bedyddwyr Seion Newydd / Seion Newydd Baptist Church, Treforys, SA6 8DY