Eglwys Y Bedyddwyr Seion Newydd / Seion Newydd Baptist Church, Treforys, SA6 8DY

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto