Eglwys Y Bedyddwyr Salem / Salem Baptist Church, Tonteg, Llanilltyd Faerdref, CF38 1PT