Eglwys Y Bedyddwyr Salem / Salem Baptist Church, Tonteg, Llanilltyd Faerdref, CF38 1PT

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto