Eglwys Y Bedyddwyr Penuel / Penuel Baptist Church, Casllwchwr, SA4 6QS