Eglwys Y Bedyddwyr Noddfa Newydd / Noddfa Newydd Baptist Church, Tonna, SA11 3HZ