Eglwys Y Bedyddwyr Noddfa Newydd / Noddfa Newydd Baptist Church, Tonna, SA11 3HZ

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto