Eglwys Y Bedyddwyr Moriah / Moriah Baptist Church, Ynystawe, SA6 5LU