Eglwys Y Bedyddwyr Ebeneser, Llanymddyfri, SA20 0BU

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto