Eglwys Y Bedyddwyr Carmel, Penysarn, LL69 9YP

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto