Eglwys Y Bedyddwyr Calfaria / Calfaria Baptist Church, Sgiwen, SA10 6LW

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto