Eglwys Y Bedyddwyr Caersalem, Parc-y-Rhos, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8DZ

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto