Eglwys Y Bedyddwyr Bethel / Bethel Baptist Church, Glyn-nedd, SA11 5AW