Gweithiwch gyda ni! Swyddog Cenhadaeth a Chyfathrebu Digidol

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru’n awyddus i benodi unigolyn(/ion)* i weithio gyda’r Undeb mewn dau faes allweddol: cenhadaeth a chyfathrebu digidol.  

Pwrpas y Swydd: I weithio mewn dau faes allweddol sef cenhadaeth a chyfathrebu digidol, i gefnogi, datblygu a gweithredu rhaglen strategol o genhadaeth ymysg Eglwysi a Chymanfaoedd a bod yn gyfrifol am gyfathrebu effeithiol, a chynorthwyo’r Undeb ac Eglwysi i ymgysylltu â chenhadaeth Duw mewn oes dechnolegol.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn Gristion sy’n ymarfer y ffydd ac yn llwyr gefnogol i amcanion elusennol Undeb Bedyddwyr Cymru. Oherwydd natur y swydd, mae hyn yn Ofyniad Galwedigaethol Penodol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.  
 

* Mae’n bosib ystyried yr hyblygrwydd o rannu swydd.  

Lleoliad: Cynigir patrwm gwaith hyblyg gyda chyfleon gweithio o gartref a bydd yn ofynnol i weithio ar draws Cymru. 

Ffurflen Gais:

Cyflog:  £29,200 – £31,031 

Dyddiad cau: 17eg Ebrill 2023 

Dyddiad cyfweld: 26ain Ebrill 2023 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Parch Simeon Baker – Cyfarwyddwr Cenhadaeth  

Ffôn: 0345 222 1514 neu ebost: simeon@ubc.cymru 

Chwilio

Newyddion a Digwyddiadau

Caffi yn y festri

Wrth gerdded i mewn i festri capel Tabor ym mhentre Dinas ar arfordir Gogledd Penfro, cewch wledd i’r llygaid sy’n gwbl wahanol i unrhyw festri arall yng Nghymru. ‘Ers y gwaith i drawsnewid yr adeilad, mae’r caffis sy wedi bod ma wedi bod yn llewyrchus dros ben – y lle yn aml wedi bod yn llawn dop!’ esbonia…

Darllen mwy »