Eglwys Y Bedyddwyr Salem, Pedair Heol, SA17 4SD

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto