Eglwys Y Bedyddwyr Noddfa / Noddfa Baptist Church, Blaenclydach, CF40 2DG