Eglwys Y Bedyddwyr Noddfa, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AB

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto