Eglwys Y Bedyddwyr Nasareth, Hendygwyn-ar-Daf, SA34 0QB

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto