Eglwys Y Bedyddwyr Capel-y-Beirdd, Rhoslan, LL52 0PB

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto