Eglwys Y Bedyddwyr Calfaria / Calfaria Baptist Church, Cwm-gwrach, SA11 5TA

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto