Eglwys Y Bedyddwyr Bethlehem, Porthyrhyd, SA32 8BN

Gwasgwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am yr eglwys. Bydd y rhain ddim ond ar gael os oes gan yr eglwys dudalen:

Chwilio eto