Mewn partneriaeth â Forge, mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi lansio rhaglen hyfforddiant genhadol ddwy flynedd ar gyfer eglwysi ac arweinwyr sy’n synhwyro’r angen i ddeall yr amseroedd a pharatoi ar gyfer yr heriau a’r cyfleoedd cenhadol sydd o’n blaenau yma yng Nghymru.

Mae’r rhaglen Ethos ar gyfer eglwysi sy’n teimlo’n barod i ymrwymo i’r rhaglen hyfforddiant cenhadol a fydd yn digwydd dros ddwy flynedd. Bydd y rhaglen yn cynnwys sesiynau bob pythefnos a fydd yn ein cynorthwyo’n fawr i ddirnad lle mae Duw eisoes ar waith o’n cwmpas – ac i ddysgu ymuno i mewn gyda fe!

Ar hyn o bryd (blwyddyn academaidd 2021/22) mae’r rhaglen yn llawn ond os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno yn y dyfodol, ebostiwch Simeon Baker, Cyfarwyddwr Cenhadaeth – simeon@ubc.cymru