Mae Ethos yn rhaglen ar gyfer eglwysi bedyddiedig yng Nghymru i’w helpu i ddeall yn ddyfnach beth yw ymuno â Duw mewn cenhadaeth.

Mae’r prosiect Darganfod yn rhaglen gyfochrog ar gyfer eglwysi nad ydynt eto yn teimlo’n barod, ond a fyddai’n hoffi cael blwyddyn i baratoi eu hunain ar gyfer Ethos.

Gallwch gofrestru ar gyfer Darganfod trwy lenwi’r ffurflen yma (bydd y ddolen yn agor ffenest newydd i chi).

Byddwn yn buddio yn fawr unwaith yn rhagor o dan arweiniad Cam Roxburgh o Ganada wrth iddo ein harwain. Yn Saesneg y bydd cyflwyniadau Cam ond bydd grwp trafod cyfrwng Cymraeg yn rhan bwysig o bob sesiwn. Dilyn llyfr cyffrous David Fitch, ‘Faithful Presence’, y bydd y cwrs eleni, ac mae’r llyfr yn dangos gydag enghreifftiau go iawn sut gall presenoldeb ein heglwysi yn ein cymunedau gael eu trawsnewid gan Dduw. Mae’r llyfr ar gael arlein trwy amazon ac mewn mannau eraill am ryw £10.

Y llyfr fydd yn sail i’r cwrs eleni

Dyddiadau y cwrs eleni (2021/22) fydd:

  • Medi 14
  • Hydref 19
  • Tachwedd 16
  • Ionawr 11
  • Chwefror 8
  • Mawrth 8
  • Ebrill 5
  • Mai 3
  • Mehefin 14

A phob un sesiwn yn rhedeg o 7:30 – 9yh ar nosweithiau Mawrth ar zoom.

Sylweddolwn na fydd yr hyfforddiant hwn yn addas i bob Eglwys ar hyn o bryd. Rydym yn deall bod cyd-destun pawb yn wahanol a phwrpas y daith genhadol hon yw deall yr hyn y mae cenhadaeth yn ei olygu yn eich sefyllfa leol chi. Os ydych yn penderfynu nad yw hyn yn addas ar eich cyfer ar hyn o bryd, ein gobaith yw y byddwch yn gallu ymuno â’r daith hon wrth i ni glywed adroddiadau gan y rhai sy’n dilyn yr hyfforddiant.

Byddem yn gwerthfawrogi eich gweddïau wrth i ni ddechrau ar y fenter newydd hon ac rydym yn hyderus bod Duw wedi rhoi’r cyfle hwn i ni ddeall yn ddyfnach yr hyn a olygir wrth ymuno ag Ef mewn cenhadaeth. Os oes gennych gwestiynau pellach, neu yn cael trafferth yn cofrestru, ebostiwch Carwyn Graves, swyddog cenhadaeth – carwyn@ubc.cymru

Diolch i chi a gweddïwn y bydd Duw yn parhau i’ch bendithio.